signals-logo
Signals Dance Docs
Instalace

google-gcp-bigquery
GA4 export do BigQuery

info
V administraci Google Analytics je potřeba připojit GA4 do existujícího Google Cloud Platform projektu. Návod od Googlu:
|

Postup

1. Připravte si Google Cloud Project

Nejprve potřebujete mít Google Cloud Project (stačí jeden, i když máte více webů)
V něm vloženou platební metodu.
A zapnutou BigQuery.
Uživatel, který propojuje GA s GCP potřebuje mít v obou systémech vysoká práva
V Google Cloud Platform práva Owner
V Google Analytics práva Editor pro property, kterou chcete připojit.

2. V Google Analytics nastavte propojení

Najděte property, kterou chcete napojit do BigQuery.
Otevřete Admin > Product Links > BigQuery Links
Klikněte na Link
A pak Choose a BigQuery project
Vyberte projekt
Pokud máte přístup k více GCP projektům, můžete použít vyhledávání.
Zaškrtněte správný projekt.
Klikněte na Confirm
Nastavte propojení
Vyberte Data location v EU (Standardně je tam US a špatně se to mění.)
V Event data mrkněte na TOTAL ESTIMATED DAILY EVENT VOLUME TO BE EXPORTED
Pokud je hodnota menší, než 1 milion denně, zvolte Export type → Daily
Je-li větší, zvolte Export type → Streaming (nezapínejte Daily)
V User data můžete zapnout Export type → Daily
Klikněte na Next
Další stránka je rekapitulace. Na konci klikněte na Submit
Když to dobře dopadne, uvidíte potvrzovací stránku s LINK CREATED

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

3. Data se v BigQuery uvidíte zítra

Rozklikněte název projektu
Uvidíte “dataset” s názvem analytics_<id property>
Máte-li do stejného projektu připojených více GA4 properties, bude mít každá property svůj dataset.
A v něm tabulky s názvem events_, nebo events_intraday_

Další info

Export type

Pokud je to možné a má váš web do milionů eventů denně, volte Daily - je levnější a trochu lepší.
Pokud už eventů máte moc, využijte Streaming, ale nechte vypnutý Daily
U Streamingu je potřeba počítat s náklady - 0,2 USD / 1 milion hitů (nebo také 200 USD za 1 miliardu hitů)
Nastavení jde kdykoli změnit, ale je důležité mít tohle nastavené adekvátně objemu návštěvnosti.
Kdyžtak vám s tím poradíme.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.